Navštivte náš instagram

Podívejte se

Ochrana osobních údajů

Subjektem ochrany osobních údajů je fyzická osoba, k níž se dané údaje vztahují. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy uzavřené s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům a s výjimkou údajů předaných v souvislosti s registrací uživatelského účtu. Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné kupní smlouvě..Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje kupujících nebudou bez souhlasu kupujících či zákonné povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva.
Subjekty osobních údajů mají dle GDPR následující práva:

– na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovávaných osobních údajů
– na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
– na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění;
– na výmaz osobních údajů, pokud odpadl jejich důvod zpracování
– právo na omezení zpracování;
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
– právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány;
– právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

Výkon výše uvedených práv subjektů údajů není podmíněn a může být realizován například prostřednictvím kontaktování správce údajů. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány na dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace (např. podle zákona o DPH nebo podle zákona o archivaci účetní dokumentace), nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající dále prohlašuje, že web www.natinuel.cz užívá tzv. cookies, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Užíváním uvedených internetových stránek s tímto uživatelé vyjadřují souhlas. Tato služba slouží především k rozlišení jednotlivých uživatelů, která ukládá malé množství dat v jejich prohlížeči. Konkrétní zobrazení webu www.natinuel.cz je pak možné na základě těchto informací personalizovat pro konkrétního uživatele, kterému může být např. usnadněna orientace nebo zkrácen přístup ke zboží, které obvyklé objednává. Nejedná se o soubory nebezpečné nebo infikované. Jejich užívání lze odmítnout prostřednictvím speciální služby v každém internetovém prohlížeči, případně je možné nepokračovat v užívání webu www.natinuel.cz.

Váš košík
0